1- مطلب مورد تدريس چه در خانه و چه در مدرسه را با وسايل مورد علاقه كودك مانند يك اسباب بازي يا يك خوراكي و.... مرتبط نموده و آنرا در جلسه تدريس حاضر نمائيم.
2- نتايج آزمون هايتان را سريعا به اطلاع كودك برسانيد لازمه ي ايجاد انگيزه براي آموزشهاي بعدي مطلع شدن از نتايج آزمون در سريعترين زمان ممكن مي باشد.
3-به منظور افزایش حس کفایت در دانش آموز از او بخواهیم مطالب یاد گرفته شده را به دوستان یا کلاس آموزش دهد.
4-در مورد مشکلات درسی دانش آموز و فرزند دلبندمان و ریشه یابی آن، با او تبادل نظر و گفتوگو کنیم.
5- سعي كنيد در فرايند آموزش پيش نيازها را رعايت كنيد و مطالب را از ساده به دشوار به كودكان ارائه دهيد.
6- فرايند آموزش را با تهديد و ارعاب همراه نكنيد سعي كنيد كودك را تشنه آموختن كنيد ايجاد ترس و وحشت از كلاس و امتحان ناكارآمد ترين روش تربيتي است از آن دوري كنيد.
7- با آمادگي كامل در سر كلاس درس حاضر شويد گاه كودك سوالاتي از شما ميپرسد كه اگر پاسخ قانع كننده به او ندهيد باعث ايجاد حس عدم اعتماد به اطلاعات معلم شده و انگيزه يادگيري را در او خاموش ميكند.
8-بين درس و مسائل روزمره زندگي ارتباط برقرار كنيم و كاربرد مسئله ي مورد يادگيري را در زندگي ياد اور شويم تا انگيزه ايجاد شود.
9- به تفاوتهاي فردي كودكان توجه وافري داشته باشيم چرا كه هركودك شخصيت خاص خودش را دارد همه كودكان را با يك ديد نگاه نكنيم.
10- فرايند يادگيري را با ايجاد پرسش در ذهن كودك همراه نموده و او را در برابر يك معما قرار دهيم تا انگزه حل معما در او ايجاد شود.